Stevige basis voor Federatie Eén van ons

undenousmerci2016Europese prolife-bewegingen hebben  zaterdag 13 maart de handen ineengeslagen tijdens een gezamenlijke manifestatie in de Franse hoofdstad Parijs.

In september 2014 richtten 25 organisaties de Europese prolife Federatie Eén van ons op. De federatie is voortgekomen uit het burgerinitiatief van 2012 dat leidde tot bijna 2 miljoen handtekeningen voor de menselijke waardigheid. Afgelopen zaterdag had de eerste publieke bijeenkomst plaats in Parijs. De manifestatie, bijgewoond door ruim duizend deelnemers, toonde aan dat de basis voor een krachtig verenigd prolife-geluid is gelegd.

Lees verder op RefDag.nl

Lees ook: Prolife-beweging maakt een vuist in Parijs

Advertenties

Een verzoekschrift van Europese deskundigen

feutus1,9 miljoen Europeanen ondertekenden Eén van ons, waarmee dit Europees burgerinitiatief (EBI) de grootste werd. Maar tot op heden luisterde de Europese Commissie niet naar hun stem en besloot geen opvolging te geven aan hun verzoek. Deskundigen op het gebied van gezondheidszorg, recht en politiek sluiten zich nu aan bij de ondertekenaars om te bekrachtigen dat het EBI Eén van ons – waarin gevraagd wordt EU-subsidies te beperken tot ethische programma’s die de vernietiging van embryo’s uitsluiten – een eerlijk debat verdient in de vergaderzalen van de Europese democratie!

Teken het verzoekschrift

Verzoekschrift voor “Eén van ons”

(art. 227 van het verdrag betreffende de werking van de Europese Unie – TFEU) Lees verder Een verzoekschrift van Europese deskundigen

Federatie ‘Eén van Ons’ vergadert in Brussel

city20
Brussel

De Europese federatie ‘Eén van Ons’ zal op 18 september in Brussel bijeenkomen voor een Algemene Vergadering. De federatie ontstond na het succesvol inzamelen van bijna twee miljoen handtekeningen in de 28 lidstaten van de Europese Unie Daarmee werd de Europese Commissie verzocht wetgeving te bevorderen in het Europees Parlement dat de subsidiëring van onderzoek waarbij de vernietiging van menselijke embryo’s kan worden verondersteld, verboden zou worden. De Europese Commissie, echter, besloot op 28 mei 2014 dit verzoek van de Europese burgers naast zich neer te leggen.

Lees verder Federatie ‘Eén van Ons’ vergadert in Brussel

Europese Commissie wijst burgerinitiatief ‘Eén van ons’ van de hand

ImageDe Europese Commissie wijst de eisen van het burgerinitiatief ‘Eén van ons’ van de hand. Dat bericht het Nederlandse ‘Reformatorisch Dagblad’ vandaag. Dat betekent dat de financiering van onderzoek naar menselijke embryo’s en de steun voor abortus in ontwikkelingslanden doorgaat. Dat alles is te lezen in de reactie van de Europese Commissie die woensdagmorgen is vrijgegeven.

Lees verder bij het Reformatorisch Dagblad

Ga naar het persbericht van de Europese Commissie

Historische hoorzitting in het Europees Parlement (3 video’s!)

hoorzittingeueenvanonsVandaag heeft in het Europees Parement de ‘Eén van Ons’-hoorzitting plaatsgevonden, die het gevolg was van de 1,7 miljoen handtekeningen die dit Europees burgerinitiatief vorig jaar in alle Europese lidstaten werden opgehaald. Het burgerinitiatief vraagt aan de Europese Commissie “geen budget te reserveren voor de financiering van activiteiten die menselijke embryo’s vernietigen, of waarbij hun vernietiging verondersteld kan worden”. Voor de ondertekenaars van het wetgevend initiatief is elk menselijk embryo vanaf de conceptie ‘één van ons’. Europese Commissie wordt daarbij uitgenodigd om binnen de mogelijkheden van de bevoegdheden van de EU wetsvoorstellen te doen ter bescherming het menselijk leven vanaf de conceptie in Europa.

Lees verder Historische hoorzitting in het Europees Parlement (3 video’s!)

Openbare hoorzitting ‘Eén van Ons’ bij Europese Commissie

logo_nlOp 10 april 2014 zal de openbare hoorzitting over het Europees burgerinitiatief ‘Eén van Ons’ worden gehouden in het Europees Parlement te Brussel. Dit is vandaag door de Europese Commissie bekend gemaakt. Deze hoorzitting zal plaatsvinden in de gebouwen van het Europees Parlement in Brussel, zaal JAN 4Q2 van 09.00 tot 12.30 uur en wordt georganiseerd door de Commissie ontwikkelingssamenwerking, de Commissie industrie, onderzoek en energie en de Commissie juridische zaken, in samenwerking met de Commissie verzoekschriften.

Registreer vóór 6 april 2014, hier: www.opinio.europarl.europa.eu/opinio/s?s=secured_oneofus.

Lees verder Openbare hoorzitting ‘Eén van Ons’ bij Europese Commissie

1.742.156 steunbetuigingen gevalideerd!

Captura-de-pantalla-2013-10-31-a-las-12.01.46-283x237Het validatie proces van het Europees burgerinitiatief “Eén van ons” dat uitgevoerd is door de nationale autoriteiten van de deelnemende lidstaten is deze week afgerond. Van de 1.901.947 verzamelde steunbetuigingen zijn 1.742.156 steunbetuigingen geldig.

In negentien lidstaten zijn meer dan de benodigde minimum aantal steunbetuigingen verzameld. Ga hier naar de resultaten per land.

Lees verder 1.742.156 steunbetuigingen gevalideerd!

Tijd om steun te verzamelen bijna verstreken!

Ten laatste morgen moeten de organisatoren van de eerste acht burgerinitiatieven voldoende steunbetuigingen hebben verzameld voor hun initiatief. Drie groepen hebben al verkondigd dat zij het doel van één miljoen handtekeningen hebben gehaald. Zij moeten, zoals de wetgeving inzake het burgerinitiatief bepaalt, een minimumaantal handtekeningen in ten minste zeven lidstaten hebben verzameld. De drie groepen zijn Right2Water, die stelt dat water een publiek goed is en geen handelswaar, One of Us, die wil dat activiteiten die de vernietiging van menselijke embryo’s impliceren niet langer door de EU gefinancierd worden, en Stop Vivisection, die een einde wil zien komen aan proeven op levende dieren.

Lees verder Tijd om steun te verzamelen bijna verstreken!

Het menselijke embryo is “Eén van ons”. Help ons het te beschermen in Europa!

Sluit u aan bij het initiatief en help ‘Één van Ons’ één miljoen handtekeningen te verzamelen voor 1 november 2013!

oneofuslogo

TEKEN HIER !

Wat is een Europees burgerinitiatief?

Een Europees burgerinitiatief is een nieuw instrument voor participatieve democratie. Het is een uitnodiging aan de Europese Commissie om wetsvoorstellen te doen met betrekking tot zaken die vallen binnnen de bevoegdheden van de EU. Een burgerinitiatief moet door minstens één miljoen EU-burgers ondersteund worden, afkomstig uit ten minste 7 van de 27 lidstaten. Een burgerinitiatief is mogelijk binnen ieder gebied waar de Commissie de bevoegdheid heeft om wetgeving voor te stellen.

Het Europees burgerinitiatief “Eén van ons”
– één miljoen handtekeningen –
een historische stap naar de bescherming van het leven in Europa

“Eén van ons” is een van de eerste geregistreerde burgerinitiatieven in de Europese Unie. Het doel van het initiatief is in belangrijke mate de bescherming te bevorderen van het menselijk leven vanaf de conceptie in Europa – binnen de mogelijkheden van de bevoegdheden van de EU. Gebaseerd op de definitie van het menselijk embryo als het begin van de ontwikkeling van menselijk leven, gegeven in een recent oordeel van het HJEU in de zaak Brüstle vs. Greenpeace, vraagt “Eén van ons” de EU de financiering van activiteiten te beëindigen die de vernietiging van menselijke embryo’s veronderstellen, in het bijzonder met betrekking tot de domeinen van onderzoek, ontwikkelingshulp en volksgezondheid.

Dit zal worden gedaan door een verandering in het financiële reglement van de EU dat de besteding van het EU-budget bepaalt. Een verbod op een dergelijke financiering zal een grote bijdrage leveren aan de samenhang binnen de EU.

Potentieel resultaat

Het Europees burgerinitiatief “Eén van ons” heeft een grotere politieke kans van slagen dan enig ander initiatief tot nu toe ondernomen om de waardigheid van de persoon en het leven vanaf de conceptie op Europese schaal te beschermen. Indien consensus wordt bereikt onder één miljoen burgers of meer, zou een concrete ethische norm kunnen worden vastgesteld in heel Europa met betrekking tot de eerbiediging van de waardigheid van elk lid van de menselijke familie, ongeacht hoe jong het is. De gewenste uitkomst van het initiatief is een concreet verbod op het leven vernietigend beleid in de EU-begroting, alsmede een politieke verandering en een groter bewustzijn van de noodzaak de wens van vele Europese burgers te respecteren. Bovendien zou de wetgeving van het Europees Hof van de Rechten van de Mens, waar veel bio-ethische zaken nog aanhangig zijn, positief kunnen worden beïnvloed.

Organisatie

“Eén van ons” wordt breed gedragen: kerken, politici leden van het EP en maatschappelijke leiders hebben uitgesproken het initiatief op verschillende manieren te steunen. Naast het verantwoordelijke burgercomité, bestaande uit zeven burgers uit verschillende landen, stuurt een centraal coördinatiekantoor het initiatief aan.

Het Europees burgerinitiatief gaat is in Vlaanderen van start gegaan op 11 juni. Gedurende dit jaar zullen in Europa minstens 1 miljoen handtekeningen (op papier of elektronisch) moeten worden verzameld.

Uw steun aan het initiatief is van cruciaal belang.

TEKEN HIER!